Aanmelden

Wil je een kind aanmelden op Kindcentrum De Meander, dan gelden er andere regels i.v.m. aanmelding op een reguliere basisschool. Voordat een leerling op onze school kan worden aangemeld, heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

De school (bevoegd gezag) waar de leerling onderwijs volgt (de verwijzende school) vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan bij de Commissie van Toelaatbaarheid (CvT) van het samenwerkingsverband. De CvT beoordeelt of een leerling toelaatbaar is tot een school voor speciaal basisonderwijs. Deze procedure geldt voor alle SBO-scholen.

Heeft de CvT een positieve of tijdelijke toelaatbaarheidsverklaring afgegeven, dan moeten de ouders/verzorgers de leerling zelf aanmelden bij de Speciale School voor Basisonderwijs. Het afgeven van een verklaring door de CvT betekent dus niet automatisch dat de leerling is aangemeld bij De Meander. U dient dus uw kind te melden bij de administratie van de school! Zonder een geldige toelaatbaarheidsverklaring  kan de leerling niet op De Meander geplaatst worden.

Voor meer informatie over de Commissie van Toelaatbaarheid verwijzen wij u naar de website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs: www.passendonderwijs-po-22-01.nl. Ook kunt u contact opnemen met De Meander als u vragen heeft over toelaatbaarheid en/of aanmelden bij het SBO.

Geef aan waarover je contact wilt

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.