Vakantie

8 juli 2021

Geachte ouders/verzorgers

Donderdag 8 juli is voor de leerlingen de laatste schooldag. Dat geldt ook voor twee collegae die gaan genieten van hun pensioen: onderwijs ondersteuner Ria Arbouw en vakleerkracht bewegingsonderwijs Cor van Alff. Langs deze weg bedanken we beiden voor hetgeen ze voor de school, het team en de leerlingen betekend hebben.

Als we terugkijken op dit Corona-schooljaar is er een aantal zaken dat ons bij zal blijven: niet mogen mengen van groepen, geen bewegingsonderwijs, geen Meanderfeest en inloopavond, geen fysieke spreekmiddagen, schoolsluitingen, noodopvang, afstandsonderwijs enz...! Maar vooral kijken we met veel trots terug op de wijze hoe wij samen met uw ondersteuning het gelukt is vertragingen voor leerlingen te beperken. Daarvoor wil u u namens al mijn collegae oprecht bedanken, het laat maar weer eens zien dat een goede samenwerking het verschil maakt!

Na de zomervakantie zien we de leerlingen op maandag 23 augustus weer op de eerste schooldag van het schooljaar 2021-2022. Gelukkig hebben zij deze week wel kennis kunnen maken met de nieuwe groep en leerkrach(en). Het blijft lastig in te schatten hoe het met de Corona en de bijbehorende maatregelen er uit gaat zien als we weer starten. Als tegen die tijd bekend is welke maatregelen dan leidend zijn en wat dat betekent voor de schoolorganisatie hoort u dat van mij voordat de school weer start via het ouderportaal. Hoe het er dan ook voorstaat: wij zien er in ieder geval naar uit om de leerlingen op 23 augustus weer fysiek te mogen begroeten.

Namens het Meanderteam wens ik u allen een gezonde en fijne vakantie toe.

Henk Westerhof, directeur

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.